LATEST NEWS

 

 

 Team Members(current season):

  Men's Team:

   

Jishnu Saha

Chris King

Sagar Gururaj

Yi Zhou

Aman Satija

Fangyang Shen

 

 
       
Women's Team:      
Coach: Yi Zhou (Middle)    

 

   

Na Yang

Bing Qi

Yuan Tian

Wei Ren

Weiya Xu

Binying Tan

 

Hours
 Monday/Wednesday
 6:30 pm - 9:00 pm
Address

 Student Activity Center
 Room 207 B
        

SPONSORS

  Key Insurance Quotes