Chemistry Leaders

Maiya

BCHE 3200 - Muntifering

Frances

CHEM 1010 - Parish

 

Alisha

CHEM 2070 - Gorden

Candace

CHEM 1030 - Casper

Natasha

CHEM 1030 - Gordon

Michael

CHEM 1030 - Yngard

 

Meghan

CHEM 1030 - Cagg

Shannon

CHEM 1030 - Curtiss / Mandeltort

Courtney

CHEM 1040 - Squillacote

 

 

Emily

CHEM 1030 - Cagg

 

Lexie

CHEM 1030 - Casper

 

Whitney

CHEM 2070 - Livant

Jack

CHEM 1030 - Parish

Megan

CHEM 2080 - Schneller

Luke

CHEM 1040 - Yngard

 

Zach

CHEM 2070 - Livant

 

 

 

 

 

Supplemental Instruction
Auburn University | Auburn, Alabama 36849 | (334) 844-4900 |
Website Feedback | Privacy | Copyright ©