Chemistry Leaders

Maiya - mgc0011

BCHE 3200 - Muntifering

Josef - jnj0010

CHEM 1030 - Livant

 

Alisha - azc0033

CHEM 2070 - Gorden

Katelyn - kwa0003

CHEM 1040 - Squillacote

Rachel - rcg0013

CHEM 1020 - Parish

Jenneca -  jrm0051

CHEM 1040 - Isiorho

 

Alex - amd0038

CHEM 1030 - Yngard

Shannon - ses0079

CHEM 1030 - Curtiss

Courtney L. -  czl0041

CHEM 2030 - Schneller

 

 

Emily - elo0003

CHEM 1030 - Isiorho

 

Will- wtg0007

CHEM 1040 - Yngard

 

Zach- zzj0006

CHEM 2080 - Parish

Jack -  jts0030

CHEM 1040 - Mandeltort

Megan - meg0030

CHEM 2080 - Livant

 

Luke- gle0002

CHEM 2080 - Curtiss

 

 

Supplemental Instruction
Auburn University | Auburn, Alabama 36849 | (334) 844-4900 |
Website Feedback | Privacy | Copyright ©