Chemistry Leaders

Caitlin

BCHE 3200 - Muntiferin

Courtney

CHEM 1040 - Yngard

 

Holly

CHEM 1030 - Parish

Ian

CHEM 2080 - Gorden

James

CHEM 2080 - Squillacote

JOSEPH

CHEM 1030 - Livant

 

Josh N

CHEM 2070 - Squillacote

Josh P

CHEM 1040 - Hamilton

KATELYN

CHEM 1030 - Hamilton

 

NEIL

CHEM 2070 - Acevedo

Robert

CHEM 1030 - Curtiss

Tyler

CHEM 1040 - Curtiss

 

 

Supplemental Instruction
Auburn University | Auburn, Alabama 36849 | (334) 844-4900 |
Website Feedback | Privacy | Copyright ©