Chemistry Leaders

Caitlin

BCHE 3200 - Muntiferin

Josef

CHEM 1030 - Isiorho

 

Alisha

CHEM 1030 - Isiorho

Katelyn

CHEM 1030 - Mandeltort

Rachel

CHEM 1030 - Curtiss

Jenneca

CHEM 1030 - Curtiss

 

Alex

CHEM 1030 - Yngard

Shannon

CHEM 1030 - Yngard

Courtney L.

CHEM 1040 - McKee

 

 

Tyler

CHEM 1040 - Squillacote

 

Neil

CHEM 2070 - Merner

 

Ian

CHEM 2070 - Livant

Jack

CHEM 2070 - Parish

Megan

CHEM 2080 - Schneller

 

 

 

 

 

 

 

Supplemental Instruction
Auburn University | Auburn, Alabama 36849 | (334) 844-4900 |
Website Feedback | Privacy | Copyright ©