Chemistry Leaders

Maiya

BCHE 3200 - Muntifering

Josef

CHEM 1030 - Livant

 

Alisha

CHEM 2070 - Gorden

Katelyn

CHEM 1040 - Squillacote

Rachel

CHEM 1020 - Parish

Jenneca

CHEM 1040 - Isiorho

 

Alex

CHEM 1030 - Yngard

Shannon

CHEM 1030 - Curtiss

Courtney L.

CHEM 2030 - Schneller

 

 

Emily

CHEM 1030 - Isiorho

 

Will

CHEM 1040 - Yngard

 

Zach

CHEM 2080 - Parish

Jack

CHEM 1040 - Mandeltort

Megan

CHEM 2080 - Livant

 

Luke

CHEM 2080 - Curtiss

 

 

Supplemental Instruction
Auburn University | Auburn, Alabama 36849 | (334) 844-4900 |
Website Feedback | Privacy | Copyright ©