Chemistry Leaders

Maiya

BCHE 3200 - Muntifering

Frances

CHEM 1020 - Parish

 

Luke

CHEM 2030 - Schneller

 

 

Morgan

CHEM 2080- Gorden

Natasha

CHEM 1040 - Gorden

Will M.

CHEM 1030 - Cagg

Meghan

CHEM 2080 - Livant

Shannon

CHEM 1030 - Mandeltort

Courtney

CHEM 1040 - Squillacote

 

Austin S.

CHEM 1030 - Streit

 

Lexie

CHEM 1040 - Yngard

 

Whitney

CHEM 2080 - Parish

Britt

CHEM 1040 - Cagg

Casey

CHEM 1030 - Curtiss

Sarah

BIOL 2070 - Livant

 

Supplemental Instruction
Auburn University | Auburn, Alabama 36849 | (334) 844-4900 |
Website Feedback | Privacy | Copyright ©